Βλάβη δομής μεταδεδομένων στο λειτουργικό σύστημα HP-Unix

[ad_1]

Ο τόμος σκληρού δίσκου με δυνατότητα μη εκκίνησης είναι ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες που εργάζονται στο λειτουργικό σύστημα HP-Unix. Λίγοι κύριοι λόγοι που ευθύνονται για μια συμπεριφορά που δεν μπορεί να προσαρτηθεί είναι η βλάβη του συστήματος αρχείων, η καταστροφή της δομής μεταδεδομένων, η επίθεση από ιούς και πολλά άλλα. Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες ενός τόμου σκληρού δίσκου που δεν μπορεί να εκκινηθεί είναι η μη προσβασιμότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον συγκεκριμένο τόμο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν τον τόμο, ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι να επαναφέρετε τα δεδομένα από ένα ενημερωμένο αντίγραφο ασφαλείας. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας ή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν μπορεί να επαναφέρει τα επιθυμητά δεδομένα, τότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την προηγμένη εφαρμογή HP-Unix Data Recovery που μπορεί να ανακτήσει με επιτυχία τα χαμένα δεδομένα σας.

Ως πρακτικό παράδειγμα, αντιμετωπίζετε το παρακάτω μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να προσαρτήσετε το σύστημα που βασίζεται στο HP-Unix:

“vxfs fsck: το σύστημα αρχείων είχε σφάλματα εισόδου/εξόδου στα μεταδεδομένα.

ημερολόγιο επανάληψης σε εξέλιξη

Το σύστημα αρχείων δεν είναι καθαρό, απαιτείται πλήρες fsck

pass0 – έλεγχος δομικών αρχείων

pass1 – έλεγχος της λογικής και των μπλοκ inode

vxfs fsck: αποτυχία ανάγνωσης fsck bno = 237640, off = 0, len = 8192

Αποτυχία ελέγχου συστήματος αρχείων, ματαίωση…”

Το παραπάνω μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθείτε να προσαρτήσετε το σύστημά σας.

Αιτία:

Η βασική αιτία για το παραπάνω μήνυμα σφάλματος, όπως αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος, είναι τα σφάλματα εισόδου/εξόδου στο σύστημα αρχείων.

Ανάλυση:

Ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσετε την καταστροφή του συστήματος αρχείων Το λειτουργικό σύστημα HP-Unix είναι να εκτελέσετε την εντολή FSCK (προτείνεται επίσης στο μήνυμα σφάλματος). Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η εντολή FSCK δεν θα είναι σε θέση να επιλύσει το πρόβλημα επειδή η εντολή δεν μπορεί να επιλύσει τα σφάλματα εισόδου/εξόδου. Δύο τρόποι για να ξεπεραστεί το παραπάνω ζήτημα συζητούνται παρακάτω:

Αλλάξτε τον σκληρό δίσκο.

Εγκαταστήστε ξανά το λειτουργικό σύστημα HP-Unix.

Σε περίπτωση νέας επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος HP-Unix, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο διαγράφονται. Για να ανακτήσετε τα δεδομένα από το διαμορφωμένο διαμέρισμα του σκληρού δίσκου, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HP-Unix Data Recovery. Αυτές οι εφαρμογές αποκατάστασης HP-Unix χρησιμοποιούν ισχυρές μεθόδους σάρωσης για την ανάκτηση δεδομένων από διαμορφωμένα διαμερίσματα σκληρού δίσκου. Τέτοιες εφαρμογές ανάκτησης έχουν σχεδιαστεί από εξαιρετικά ταλαντούχους μηχανικούς και ενσωματώνονται σε τεκμηρίωση χρήστη με εξαιρετικά γραφικά που τις καθιστά εύκολη την κατανόηση και την εφαρμογή τους.

Stellar Phoenix HP UNIX – Data Recovery είναι αποτελεσματικό λογισμικό HP-Unix Recovery που υποστηρίζει εκδόσεις αρχείων HP-UX όπως HP-UX 10.x, 11 και 11i. Εγκαθίσταται στα Windows (2003, XP, 2000, NT3.51 και άνω, ME, 9x) και ο σκληρός δίσκος HP-UX που επηρεάζεται πρέπει να συνδεθεί ως υποτελής.

[ad_2]

Source by Simpson Raid

Σχολιάστε