Σύστημα μισθοδοσίας ηλεκτρονικού ρολογιού ώρας

[ad_1]

Ο κόσμος εξελίσσεται ταχέως τροφοδοτούμενος από νέες τεχνολογίες που υπάρχουν για να δημιουργήσουν αποτελεσματικότητες που ποτέ δεν φανταζόμασταν δυνατές. Στη διαχείριση εργατικού δυναμικού, πολλές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών όπως π.χ σύστημα ώρας παρακολούθησης για τη δημιουργία αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση χρημάτων.

Η παρακολούθηση του χρόνου και της παρουσίας των εργαζομένων είναι ένα από τα κεντρικά καθήκοντα κάθε επιχείρησης.Κατάσταση μισθοδοσίας πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες εργασίας, όχι με προγραμματισμένες ώρες ή μεμονωμένες εκτιμήσεις για το χρόνο που ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος πέρασε στην εργασία. Η κύρια έμφαση αυτού του συστήματος είναι να βοηθήσει στη διατήρηση ενός αποδοτικού, παραγωγικού και οικονομικά αποδοτικού εργατικού δυναμικού.

Καθώς οι οργανισμοί γίνονται πιο δυναμικοί, η βελτιστοποίηση του χώρου εργασίας γίνεται πιο δύσκολη. Η ευρεία χρήση κινητών συσκευών σημαίνει ότι πολλές μεταβαλλόμενες ώρες εργασίας συμβαίνουν εκτός γραφείου και ακόμη και εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Όλο και περισσότεροι υπάλληλοι εργάζονται από το σπίτι, από απομακρυσμένα γραφεία και εν κινήσει. Παρόλο που αυτό επιτρέπει σε μια επιχείρηση να είναι περισσότερο αποτελεσματικός καιεύκαμπτος, μπορεί επίσης να κάνει την παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αρκετά προβληματική. Τα αυτοματοποιημένα λογισμικά επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να δημιουργήσει μια σαφή εικόνα του χρόνου και της παρουσίας των εργαζομένων μέσω εκτενών αναφορών σχετικά με τη συμμετοχή, τις απουσίες, τον ευέλικτο χρόνο, τις υπερωρίες, την εγγραφή και τις άδειες.

Ας κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση του πώς μπορεί αυτό το σύστημα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας:

1. Ακριβή αρχεία μισθοδοσίας

Το πιο βασικό όφελος για την επιχείρησή σας είναι ότι θα δαπανηθεί λιγότερος χρόνος, τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από το ανθρώπινο δυναμικό, παρακολουθώντας, καταγράφοντας και επεξεργαζόμενοι τον χρόνο εργασίας τους κάθε μέρα, εβδομάδα και μήνα. ΕΝΑ βιομετρικό σύστημα καταγράφει με ακρίβεια τους χρόνους άφιξης και εξόδου των εργαζομένων καθώς και τις υπερωρίες που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να πληρωθεί ανάλογα.

Με την αναβάθμιση, ορισμένες επιχειρήσεις μειώνουν τον χρόνο υπολογισμού της μισθοδοσίας κάθε μήνα έως και 70%. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν στις αντίστοιχες δουλειές τους, αντί στο πρόσθετο καθήκον της λογιστικής για τον εαυτό τους. Αυτό αυτοματοποιεί το σύστημα του δημιουργία μισθοδοσίας και αφαιρεί τις πιθανότητες οποιουδήποτε λάθους ή ασυμφωνίας που μπορεί να προκύψει κατά τον χειροκίνητο υπολογισμό των μισθών, των επιδομάτων και των αποζημιώσεων υπερωριών.

2. Αποτρέψτε τις γροθιές φίλων και άλλες κλοπές

Η κλοπή ώρας μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, από το να πάρετε ένα μεσημεριανό γεύμα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ή να περάσετε για έναν φίλο όταν αργήσει στη δουλειά, αλλιώς γνωστό ως “φίλε γροθιά.” Σύμφωνα με μια εκτίμηση, πάνω από το 75% των επιχειρήσεων χάνουν χρήματα μέσω γροθιάς.

Βιομετρική Το σύστημα εξαλείφει τις γροθιές και την κλοπή χρόνου απαιτώντας από κάθε εργαζόμενο να βρίσκεται στο καθορισμένο εργοτάξιό του για να μπει γροθιά. Κανείς δεν μπορεί να κλέψει ή να προσποιηθεί ένα δακτυλικό αποτύπωμα και με συγκεκριμένα τερματικά για ρολόι μέσα και έξω, δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει νωρίς. Τα βιομετρικά συστήματα χρονικής παρουσίας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την εξάλειψη της κλοπής χρόνου στον οργανισμό σας.

3. Αποτελεσματικός προγραμματισμός και διαχείριση βάρδιων

Ένας οργανισμός με μεγάλη βάση εργαζομένων, ειδικά στον βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα, υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για αποτελεσματική, έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση βάρδιων. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του κύκλου παραγωγής σε συνεχή περιστροφή και για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων παραγωγής της επιχείρησης.

Η χρήση αυτού του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη δημιουργία και ανάθεση βάρδιων. Με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προγραμματισμού εργαζομένων, τα επίπεδα προσωπικού μπορούν να κατανεμηθούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης. Με λίγα μόνο κλικ, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ώρας παρακολούθησης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων, στην κατανομή της εργασίας και στην εύκολη παρακολούθηση της διαχείρισης βάρδιων.

4. Αυξημένη παραγωγικότητα

Μειώνοντας και τελικά εξαλείφοντας την πρακτική της μη αυτόματης καταγραφής της παρουσίας και των αρχείων χρόνου, ένα βιομετρικό σύστημα μειώνει τα έξοδα προσωπικού. εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων και παρέχει τη μισθοδοσία με ακριβή δεδομένα εργασίας. Αυτό οδηγεί σε αποτελεσματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αυτό το σύστημα εξαλείφει τον κίνδυνο λανθασμένων ή παραβιασμένων καταχωρίσεων δεδομένων και διατηρεί ένα δίκαιο και σε πραγματικό χρόνο αρχείο των ελέγχων χρόνου, των ωρών εργασίας και της παραγωγικότητας. Αυτό βοηθά στη διασφάλιση της ομαλής ροής των λειτουργιών και παρακολουθεί την καθεμία απόδοση του εργαζομένου και αποδοτικότητα. Αυτό τελικά ενθαρρύνει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στον οργανισμό.

5. Κρατήστε τους εργαζόμενους ενήμερους και ικανοποιημένους

Μια γενική ερώτηση για όσους εργάζονται στο HR είναι πόση άδεια έχει απομείνει ένας υπάλληλος φέτος ή αν τους απομένουν μέρες ασθενείας. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μόνοι τους ανά πάσα στιγμή.

Επιτρέποντας στους υπαλλήλους να βλέπουν τα αρχεία παρουσίας τους κατ’ απαίτηση θα τους βοηθήσει να δουν πόσο καλά χρησιμοποιούν το χρόνο τους στη δουλειά. Η διορατικότητα που αποκτάται από το να δούμε πόσος χρόνος δαπανάται σε συγκεκριμένα έργα ή σε συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί να είναι ανεκτίμητη και θα τους βοηθήσει να εξαλείψουν τις ανεπάρκειες. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ενδυναμωμένοι όταν έχουν πρόσβαση στις δικές τους πληροφορίες και αυτό το επίπεδο ενδυνάμωσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ικανοποίηση.

Το Takeaway

Ένα σύστημα που βασίζεται σε χαρτί θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει για μια μικρή επιχείρηση, αλλά θα είναι ένας πλήρης εφιάλτης για έναν μεγαλύτερο οργανισμό. Ο κίνδυνος λαθών θα αυξηθεί σημαντικά καθώς η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται υπεύθυνη για τη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να επεκταθούν αβίαστα και μπορείτε να εισάγετε νέα χαρακτηριστικά εφόσον χρειαστεί. Αφήστε το αυτοματοποιημένο λογισμικό μισθοδοσίας να σας βοηθήσει στη διαχείριση των αναγκών σας σε ανθρώπινο δυναμικό, στις διαδικασίες μισθοδοσίας και στη διατήρηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης. Αποκτήστε τη δωρεάν επίδειξη για να σας βοηθήσει να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση.

[ad_2]

Source by Aniruddh Nagodra

Σχολιάστε